برنامه پایه

برای مشاغل بزرگ
ماهانه19تومان
 • 1 گیگ فضای ذخیره سازی
 • پهنای باند 500 مگابایت
 • 25 حساب FTP
 • 25 حساب ایمیل
 • 24/7 پشتیبانی

برنامه استاندارد

برای مشاغل کوچک
ماهانه9تومان
 • 1 گیگ فضای ذخیره سازی
 • پهنای باند 500 مگابایت
 • 25 حساب FTP
 • 25 حساب ایمیل
 • 24/7 پشتیبانی

برنامه حرفه ای

برای مشاغل بزرگ
ماهانه19تومان
 • 1 گیگ فضای ذخیره سازی
 • پهنای باند 500 مگابایت
 • 25 حساب FTP
 • 25 حساب ایمیل
 • 24/7 پشتیبانی
مقاله را به اشتراک بگذارید