• ذخیره سازی
 • پهنای باند
 • حساب های FTP
 • حسابهای ایمیل
 • پشتیبانی

حداقل

برای استارتاپ ها
ماهانه4تومان
 • 1GB
 • 500 MB
 • 25
 • 25
 • 24/7

استاندارد

برای مشاغل کوچک
ماهانه9تومان
 • 5GB
 • 2 GB
 • 50
 • 50
 • 24/7

حرفه ای

برای مشاغل بزرگ
ماهانه19تومان
 • 1GB
 • 500 MB
 • 25
 • 25
 • 24/7
مقاله را به اشتراک بگذارید