اروان تک تو یه روز خاص تو یه رویداد خاص متولد شد،

چندین گروه که اصلا نميشناختن همو تو یه رویداد #دانشگاهشریف همدیگرو دیدند، و این شد اول ماجرای ساخت این مرکز…

ما را دنبال کنید در:
مقاله را به اشتراک بگذارید