فرایند شتابدهی

فرایند شتابدهی در آروان تِک

 


 مرحله اول در فرایند شتابدهی:

ثبت‌نام طرح و ایده کسب‌وکار در سایت آروان تِک
مرحله دوم در فرایند شتابدهی : ارزیابی و عقد قرارداد

بررسی فرم‌های ثبت‌شده در کمیته شتابدهی بر اساس جذابیت ایده و پتانسیل بازار

مصاحبه با صاحبان طرح‌های تأییدشده

ورود طرح‌های پذیرفته شده به مرحله پذیرش موقت یک ماهه

مرحله سوم در فرایند شتابدهی : پذیرش اولیه

تجربه‌ای ناب از یک زندگی 30 روزه استارتاپی به همراه خدمات غیرنقدی عمومی شامل:

آموزش، مشاوره، فضای استقرار و زیرساخت های فنی

انعقاد قرارداد فضای کار اشتراکی رایگان با تیم‌ها

آنچه از سوی شتابدهنده انجام می‌گیرد:

سنجش میزان تعهد و جدیت افراد در کار

سجنش انسجام و همکاری تیم

اعتبارسنجی ایده اولیهمرحله چهارم در فرایند شتابدهی : آیدیارینگ

در مرحله Idea Ring ارزیابی نهایی استارتاپ‌ها انجام می‌شود

1- 10 دقیقه فرصت ارائه برای استارتاپ‌ها

2- 10 دقیقه فرصت پرسش‌وپاسخ برای داوران

3- عقد قرارداد شتابدهی در صورت پذیرش تیم‌ها

4- دریافت 15 درصد از سهام استارتاپ در ازای ارائه خدمات شتابدهی


مرحله پنجم در فرایند شتابدهی : شتابدهی

تیم‌ها در این مرحله با استفاده از سرمایه و خدماتی که آروان تِک در اختیار آنها قرار می‌دهد، به تولید محصول و بهینه‌سازی مدل کسب‌وکار خود می‌پردازند تا در نهایت بتوانند در پایان دوره شتابدهی به یک مدل تکرارپذیر، گسترش‌پذیر و قابل ارائه به سرمایه‌گذار، دست پیدا کنند.

استارتاپ‌ها طی یک دوره 9 ماهه از خدمات شتابدهی آروان تِک تا سقف 2 میلیارد ریال بهره‌مند می‌شوند:

1-  سرمایه بذری به مبلغ 750 میلیون ریال و سرمایه غیرنقدی به مبلغ یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال

2- فضای کار اشتراکی

3- خدمات زیر ساختی شامل سرور، اینترنت، تلفن سانترال و سرویس‌های ابری

4- خدمات آموزشی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی

5- خدمات منتورشیپ

6- راهبری اولیه و تعیین و پایش شاخص‌های کلیدی عملکرد

7- شبکه‌سازی جهت توسعه بازار و جذب سرمایه

8- سرویس بین المللی شدن استارتاپها


مرحله ششم در فرایند شتابدهی : روز آروان تِک

فرصت‌های ArvanTech Day برای استارتاپ‌ها:

امکان ارائه طرح کسب‌وکار در مقابل سرمایه‌گذاران

امکان توسعه محصول و افزایش سهم بازار از طریق جذب سرمایه

امکان دسترسی به شبکه سرمایه‌گذاران آروان تِک


مرحله هفتم در فرایند شتابدهی : پساشتابدهی

تیم‌هایی که دوره شتابدهی را با موفقیت از سر گذارنده‌ باشند، در صورت داشتن شرایط زیر، امکان ورود به دوره پساشتابدهی را خواهند داشت:

1- محصول / خدمت آنها وارد بازار شده باشد

2- مدل کسب‌وکار آنها اعتبارسنجی اولیه شده باشد

3- موفق به کسب درآمد حداقلی شده باشند

سقف سرمایه‌گذاری تریگ‌آپ در مرحله پساشتابدهی 3 میلیارد ریال است و سهم شتابدهنده در روند مذاکره و با توافق طرفین تعیین خواهد شد.

بالا