مرکز نوآفرینی آروان تک نوآور شتابدهندهکسب و کارالهام بخش

ما باور داریم که اینجا ” محل باور رویاهای کارآفرینان هست “

به چیزی بیش از جادو نیاز دارید

خدمات آروان‌تِک در سه گروه ارائه می‌شود.

سرمایه‌گذاریجدید

کانال‌های توزیع، شبکه مشاوران، فناوری و برند

برنامه رشد و شتابدهیویژه
اختصاص فضای کار، حمایت مالی متمرکز در یک بازه زمانی
فضای کار اشتراکیجدید
فرصت مشاوره، هم‌افزایی، اشتراک دانش و انتقال تجربه، و خدمات جانبی

استارتاپ‌های آروان‌تِک

همکاران ما

در پلتفرم نوآوری سازمانی آروان تِک، تعامل موثر بین استارتاپ‌ها و سازمان‌های بزرگ، برقرار می‌شود.‌

بالا